TEKST


Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem,

Wesoła nowina

Że Panna czysta,

że Panna czysta

Porodziła Syna

 

 ref. Chrystus się rodzi

  Nas oswobodzi

  Anieli grają

  Króle witają

  Pasterze śpiewają

  Bydlęta klękają

  Cuda, cuda ogłaszają

 

Maryja Panna, Maryja Panna

Dzieciątko piastuje

I Józef święty i Józef święty

On ją pielęgnuje

 

 ref. Chrystus się rodzi...

 

Chociaż w stajence,

chociaż w stajence

Panna Syna rodzi

Przecież on wkrótce,

przecież on wkrótce

Ludzi oswobodzi

 

 ref. Chrystus się rodzi…

 

 

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki,

 do Jezusa i Panienki

 Powitajmy Maleńkiego

 i Maryję Matkę Jego

 Powitajmy Maleńkiego

 i Maryję Matkę Jego

 

Witaj, Jezu ukochany,

 od Patriarchów czekany

 Od Proroków ogłoszony,

 od narodów upragniony

 Od Proroków ogłoszony,

 od narodów upragniony

 

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie,

 wyznajemy Boga w Tobie

 Coś się narodził tej nocy,

 byś nas wyrwał z czarta mocy

 Coś się narodził tej nocy,

 byś nas wyrwał z czarta mocy

 

Witaj Jezu nam zjawiony,

 witaj dwakroć narodzony

 Raz z Ojca przed wieków wiekiem,

 A teraz z matki człowiekiem

 Raz z Ojca przed wieków wiekiem,

 A teraz z matki człowiekiem

 

 

Przybieżeli do Betlejem

Przybieżeli do Betlejem pasterze,

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

 ref. Chwała na wysokości,

  chwała na wysokości,

  A pokój na ziemi.

 

Oddawali swe ukłony w pokorze

Tobie z serca ochotnego, o Boże!

 

 ref. Chwała na wysokości,

 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,

Których oni nie słyszeli, jak żywi.

 

 ref. Chwała na wysokości,

 

Dziwili się napowietrznej muzyce

i myśleli, co to będzie za Dziecię?

 

 ref. Chwała na wysokości,

 

Oto mu się wół i osioł kłaniają,

Trzej królowie podarunki oddają.

 

 ref. Chwała na wysokości,

 

 

Gdy się Chrystus rodzi

Gdy się Chrystus rodzi

I na świat przychodzi

Ciemna noc w jasnościach

Promienistych brodzi

Aniołowie się radują

Pod niebiosa wyśpiewują

 Gloria, gloria, gloria

 In excelsis Deo x2

 

Mówią do pasterzy

Którzy trzód swych strzegli

Aby do Betlejem

Czym prędzej pobiegli

Bo się narodził Zbawiciel

Wszego świata Odkupiciel

 Gloria, gloria, gloria

 In excelsis Deo x2

 

O niebieskie duchy

I posłowie nieba

Powiedzcież wyrażniej

Co nam czynić trzeba

Bo my nic nie pojmujemy

Ledwo od strachu żyjemy

 Gloria, gloria, gloria

 In excelsis Deo x2

 

 

Bóg się rodzi

Bóg się rodzi, moc truchleje,

Pan niebiosów obnażony!

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice Nieskończony.

Wzgardzony, okryty chwałą,

Śmiertelny Król nad wiekami!

 A Słowo Ciałem się stało

 I mieszkało między nami.

 

Cóż masz niebo nad ziemiany?

Bóg porzucił szczęście swoje,

Wszedł między lud ukochany,

Dzieląc z nim trudy i znoje.

Niemało cierpiał, niemało,

Żeśmy byli winni sami,

 A Słowo...

 

W nędznej szopie urodzony,

Żłób Mu za kolebkę dano!

Cóż jest czym był otoczony?

Bydło, pasterze i siano.

Ubodzy, was to spotkało

Witać Go przed bogaczami!

 A Słowo…

 

 

Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi:

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!

 Czym prędzej się wybierajcie,

 Do Betlejem pośpieszajcie

 Przywitać Pana. x2

 

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie

Z wszystkimi znaki danymi sobie.

 Jako Bogu cześć Mu dali,

 A witając zawołali

 Z wielkiej radości: x2

 

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,

Cztery tysiące lat wyglądany

 Na Ciebie króle, prorocy

 Czekali, a Tyś tej nocy

 Nam się objawił. x2

 

I my czekamy na Ciebie, Pana,

A skoro przyjdziesz na głos kapłana,

 Padniemy na twarz przed Tobą,

 Wierząc, żeś jest pod osłoną

 Chleba i wina. x2
Stowarzyszenie SDC