Strona SDC

KOLĘDY1. Wstęp

Witamy serdecznie na procesji z figurką dzieciątka Jezus którą zorganizowało Stowarzyszenie Doktryny Chrześcijańskiej. Mimo zimnej pogody wspólnie będziemy szli i śpiewali kolędy. Zacznijmy tę procesję modlitwą:2. Znak krzyża…Ojcze nasz.3. Wstęp

Zgromadziliśmy się dzisiaj aby razem pójść za Jezusem, Bożym Słowem które stał się człowiekiem. Nie idziemy za Jezusem tylko teraz…tak naprawdę ta procesja jest symbolicznym pokazem naszej wiary. Idziemy za Jezusem codziennie… staramy się robić wszystko z miłości do Niego.Ale dzisiaj w szczególnie sposób chcemy uczcić Jezusa, który stał się człowiekiem, aby nas zbawić. To jest prawdziwie wielka radość. Bóg nas szuka i woła aby powiedzieć, że on nas kocha, i że to jest najważniejsze. Więc warto i słusznie pokazać tę naszą radość poprzez tę procesję.Bóg porzucił szczęście swoje, wszedł między lud ukochany. Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Pierwszą kolędą która będziemy śpiewać będzie Bóg się rodzi.4. Wprowadzenie - Historia procesji

 

Św. Jerzy Preka, założyciel stowarzyszenia SDC, bardzo lubił słowa z ewangelii św. Jana (1, 14) „Słowo Boże stało się ciałem”.

 

Wszystko zaczęło się zimą 1920 r. kiedy Jerzy Preka zapragnął, aby święta Bożego Narodzenia były obchodzone w wyjątkowy sposób. Zaproponował członkom SDC z miasta Hamrun na Malcie zorganizowanie procesji z dzieciątkiem Jezus na ulicy.

 

24 grudnia duża liczba mężczyzn, młodzieży i dzieci zgromadziła się w ośrodku SDC w Hamrun. Wyszli oni na ulicę z latarniami, lampionami, z gałązkami palmowymi i oliwnymi oraz śpiewali razem kolędy. W ten sposób sprawili, że radowało się całe miasto i pokazywali wszystkim, że święto Bożego Narodzenia to czas, w którym pamiętamy, że Pan Bóg wszechmogący stał się człowiekiem, po prostu Jednym z nas.

 

Od tamtego dnia procesja z dzieciątkiem Jezus odbywa się wszędzie, gdziekolwiek działa Stowarzyszenie SDC. Na Malcie procesja organizowana jest każdego roku, w każdej wiosce i w każdym mieście. Obecnie, SDC organizuje taką procesję z dzieciątkiem Jezus także w Londynie, w Limie w Peru, na Kubie, w Albanii, w Australii i w Kenii.

 

Chcemy, żeby tak było również w Polsce i dlatego dziś tutaj spotkaliśmy się, aby pokazywać wszystkim, że święto Bożego Narodzenia to czas, w którym pamiętamy, że Pan Bóg wszechmogący stał się człowiekiem - abyśmy też mogli naśladować Go, a przez to ulepszyć świat i pójść do nieba!

 

Niech cały świąt odczuje radość tej nowiny, że Pan Bóg nie zostawił nas samych! (Hbr 2,18).

 

5. Czytanie z Księgi proroka Izajasza

(Iz 9, 1-3. 5-6) Syn został nam dany

 

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

 

Albowiem dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny doradca, Bóg Mocny, odwieczny ojciec, Książę Pokoju».

 

Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona.

 

6. Psalm 97

(Ps 97, 1 i 6. 11-12)

Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził

 

Pan króluje, wesel się, ziemio, *

radujcie się, liczne wyspy!

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa *

i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

 

Światło wschodzi dla sprawiedliwego *

i radość dla ludzi prawego serca.

Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, *

i sławcie Jego święte imię.

 

 

7. Psalm 96

(Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 (R.: por. Łk 2, 11))

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

śpiewaj Panu, ziemio cała.

Śpiewajcie Panu, *

sławcie Jego imię.

 

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,

rozgłaszajcie Jego cuda *

pośród wszystkich ludów.

 

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *

niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.

Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *

niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

 

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *

który już się zbliża, by osądzić ziemię.

on będzie sądził świat sprawiedliwie, *

a ludy według swej prawdy.

 

 

8. Psalm 98

(Ps 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6 (R.: por. 3cd))

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

albowiem uczynił cuda.

zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *

i święte ramię Jego.

 

Pan okazał swoje zbawienie, *

na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *

dla domu Izraela.

 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *

zbawienie Boga naszego.

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *

cieszcie się, weselcie i grajcie.

 

 

9. Ewangelia według Św. Łukasza (Łk 2, 1-14)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

 

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».

 

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał»

 

 

 

10. Ewangelia według Św. Łukasza Ewangelia (Łk 2, 15-20)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

 

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. a wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

 

 

11. Ewangelia według Św. Jana (J 1, 1-5. 9-14)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

 

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski i prawdy.

 

 

 

12. Czytanie z Listu do Hebrajczyków (Hbr 1, 1-3)

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.13. Koniec

Dziś pokazywaliśmy wszystkim, że święto Bożego Narodzenia to czas, w którym pamiętamy, że Pan Bóg wszechmogący stał się człowiekiem - abyśmy też mogli naśladować Go, a przez to ulepszyć świat i pójść do nieba! Niech cały świąt odczuje radość tej nowiny, że Pan Bóg nie zostawił nas samych! (Hbr 2,18).

 

Módlmy się (9 razy)

Słowo Boże stało się ciałem → Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. (x9 razy)

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dziękujemy.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli na procesji.
Także dziękujemy serdecznie księdzu Proboszczowi, że mógliśmy zakończyć procesji tutaj w tym pięknym kościele.Strona SDC