Stowarzyszenie Doktryny Chrześcijańskiej

Panie niech cały świat

pójdzie za twoją Dobrą Nowiną