Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie SDC

Wstęp

Stowarzyszenie Doktryny Chrześcijańskiej to stowarzyszenie świeckich założone przez św. Jerzego Precę w 1907 roku na małej wyspie Malcie, położonej w centrum Morza Śródziemnego.

Poddany ogromnej miłości do Świętego Kościoła Katolickiego oraz wielkiemu entuzjazmowi do głoszenia Słowa Bożego, Jerzy Preca zdołał przekształcić wielu młodych ludzi w prawdziwych uczniów Jezusa, gotowych oddać swoje życie, by nauczać i towarzyszyć dzieciom, młodzieży i dorosłym na wspaniałej drodze wiary.

Stowarzyszenie Doktryny Chrześcijańskiej, znane od swojego początku na Malcie jako M.U.S.E.U.M., jest publicznym stowarzyszeniem wiernych składającym się ze świeckich osób, które żyją w celibacie. Pierwsze litery łacińskiego skrótu M.U.S.E.U.M. tworzą akronim szczerej modlitwy i marzenia Założyciela: „Boże Nauczycielu, niech cały świat podąża za Twoją Ewangelią!”

Kim jesteśmy?
Św. Jerzy Preca
Kim jesteśmy?
Wizyta Jana Pawła II w siedzibie SDC na Malcie w 2001 r.

Stowarzyszenie składa się z dwóch odrębnych sekcji, jednej dla mężczyzn i drugiej dla kobiet. Te dwie sekcje, chociaż odrębne pod względem organizacji, są jednym w posiadaniu tego samego charyzmatu, tej samej Konstytucji i w uznaniu tego samego Założyciela, św. Jerzego Preci.

Stowarzyszenie SDC od samego początku było związane z Kościołem Katolickim. Ojciec Jerzy był całkowicie przekonany, że jego stowarzyszenie czerpie życie z Chrystusa obecnego w swoim Kościele i że Bóg zainspirował go do założenia tego stowarzyszenia, by służyć Kościołowi.

Cele SDC

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest świętość jego członków. Dlatego mając na uwadze przykład Ukrzyżowanego Jezusa, członkowie dążą do doskonałości życia chrześcijańskiego, podążając za Regułą Życia.

Innym celem Stowarzyszenia jest pomoc biskupom poprzez głoszenie nauk Kościoła katolickiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, czerpiąc inspirację ze słów Apostoła św. Pawła do Tymoteusza: „To, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych.” (2 Tm 2,2)

Od samego początku Stowarzyszenie ceniło swoją jedność z magisterium Kościoła katolickiego, uznając papieża, Wikariusza Chrystusa, za swego duchowego ojca, deklarując jedność z Nim w wierze i posłuszeństwie.

Kim jesteśmy?
Herb SDC
Zawsze z Papieżem
Inspirowane od wizyty Św. Pawła na Malcie
Kim jesteśmy?
W naśladowaniu Jezusa Chrystusa

Żyjąc całkowicie dla Boga

Członkowie Stowarzyszenia SDC stanowią różnorodną grupę laików, mężczyzn i kobiet, którzy dobrowolnie wybierają życie w celibacie jako wyraz swojego oddania w służbie Kościołowi.

Naszym głównym charyzmatem jest nauczanie i formacja religijna, której udzielamy zarówno dzieciom, nastolatkom, młodzieży, jak i dorosłym. Nasza praca w SDC opiera się na duchowości naszego założyciela, zakorzenionej w naśladowaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, zwłaszcza Jezusa Ukrzyżowanego, którego starannie staramy się naśladować każdego dnia naszego życia.

W Stowarzyszeniu droga do świętości jest charakteryzowana przez cnoty miłości, łagodności, pokory, prostoty, ubóstwa i radosnego przyjęcia pogardy świata dla Chrystusa.

Założyciel dążył do przekazania swoim członkom tych praktyk religijnych, które prowadziły go przez życie. Najważniejszą z nich jest jego oddanie tajemnicy Wcielenia, później stającej się widocznym znakiem członków w odznace, którą noszą z napisem 'Verbum Dei caro factum est’. Przy poszukiwaniu patrona dla Stowarzyszenia, boska Opatrzność zaprowadziła go do św. Jana Chrzciciela, Prekursora Chrystusa.

Podążając za przykładem tego świętego, który ogłosił i wskazał Mesjasza, Założyciel pozostawił nam jasny przykład naszego prorockiego życia i apostolatu, głosząc Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, czyniąc Go znanym i kochanym.

W naszym stowarzyszeniu Maryja, Matka Jezusa i Matka nasza, zajmuje szczególne miejsce. Oddajemy Jej cześć i modlimy się do Niej jako naszej Matki, która nas prowadzi i opiekuje się nami w naszej drodze wiary.

Innym centralnym oddaniem Założyciela jest oddanie św. Michałowi Archaniołowi, którego wybrał na Obrońcę Stowarzyszenia. Poprzez jego wstawiennictwo Stowarzyszenie modli się, aby zostało uwolnione od wszelkich przeszkód i oszustw. Inspirując się Jego duchem, głosi, że „któż jak Bóg!” (Ap 12,7) – tylko Boga się adoruje.

W Stowarzyszeniu każdy z nas wykonuje swoją pracę lub zawód, i w ten sposób zarabia na chleb powszedni. Jednocześnie daje świadectwo swojej wiary w codziennym życiu.

Poprzez godzinę formacji każdego dnia, członkowie starają się być na bieżąco z nauczaniem Kościoła Katolickiego i razem rosnąć we wierze. W ten sposób członkowie SDC realizują ich misję i w duchu założyciela mogą również być światłami dla innych w naszym świecie.

Kim jesteśmy?
Ceremonia Kandydatów SDC w Poznaniu
Kim jesteśmy?
Liceum Preca College w Albanii
Kim jesteśmy?
Rekolekcje u Sióstr Uczennic Krzyża

Działalność SDC

Głównym wkładem Stowarzyszenia w Kościół jest nauczanie katechizmu dzieci, młodzież i dorosłych. Stowarzyszenie stara się również szerzyć Słowo Boże za pomocą różnych publikacji i prowadzi także dwie szkoły: Szkoła św. Michała na Malcie i Preca College w Albanii.

Nasza główna działalność w zakresie apostolstwa skupia się głównie w ośrodku formacyjnym, który nazywamy „placówką”. W tych placówkach spotykamy się niemal codziennie i tam członkowie oraz ci, którzy regularnie uczęszczają na nasze spotkania, przechodzą formację i wspólnie spędzają czas.

Inną z naszych działalności jest przygotowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych do przyjęcia sakramentów, aby umożliwić im pełniejsze uczestnictwo w życiu Kościoła. W niektórych miejscach prowadzimy również katechezę inicjacyjną.

Dla dzieci i młodzieży w naszych placówkach organizujemy również różnego rodzaju aktywności i wycieczki, które pozwalają im zdrowo się bawić, rozwijać się jako całościowe osoby, zarówno duchowo, jak i cielesnie. Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty i wartości w zgodzie z nauką Jezusa Chrystusa.

Nie zapominamy również o dorosłych, dlatego udzielamy im formacji katechetycznej poprzez organizację kursów, rekolekcji oraz dni refleksji. Wspieramy tworzenie małych wspólnot dorosłych, w których uczestnicy mogą razem rozważać Słowo Boże, dzielić się swoimi doświadczeniami wiary i wzajemnie się inspirować.

W ramach naszej działalności, czasami angażujemy się również w formację katechetów, oferując wykłady oraz publikując materiały edukacyjne. Dzięki temu pomagamy katechistom aby zdolnie przekazywać wiarę i wartości chrześcijańskie innym młodym pokoleniom oraz dorosłym.

Obchodzimy w sposób szczególny niektóre święta, np. wspomnienie Jana Chrzciciela, jest to patron SDC; dlatego przez tydzień spotkania wyglądają nieco inaczej, nie ma podziału na grupy, spotkamy się wspólnie i rozważamy fragmenty Pisma Świętego dotyczące życia Jana Chrzciciela, aby w sposób szczególny przygotować się do tego święta.

W okresie adwentu mamy tzw. Szkołę Betlejemską, czyli cykl spotkań poświęconych przygotowaniu do Bożego Narodzenia. Podobnie jest w okresie Wielkiego Tygodnia, gdzie wymiar fizyczny cichnie a skupiamy się wyłącznie na wymiarze duchowym, spotykając się na specjalnych tematycznych spotkaniach.

Podsumując, nasza praca opiera się na głębokim zaangażowaniu w duchową edukację i formację, mając nadzieję, że nasze wysiłki przyczyniają się do pogłębienia wiary i relację z Jezusem Naszym Panem.

Kim jesteśmy?
Niedzielna Formacja w SDC w Kenii
Kim jesteśmy?
Oddanie Czci Ranom Chrystusa w Australii
Kim jesteśmy?
Spotkanie dla seminarzystów w Poznaniu
Kim jesteśmy?
Grill rodzinny z okazji święta Św. Jana Chrzciciela

SDC w Polsce

Kontakty Stowarzyszenia z Polską trwają od około dwudziestu lat, a rozpoczęły się od znajomości, którą należący do SDC Philip, pochodzący z Malty, nawiązał z dwójką Polaków, Ewą i Maciejem, podczas spotkania Taizé we Wrocławiu w 1990 r. Ewa i Maciej odwiedzili Maltę i poprzez Philipa zapoznali się z SDC. Bardzo ich zainteresował charyzmat i działalność SDC. W ten sposób zrodził się pomysł, by Stowarzyszenie zaoferowało swą służbę polskiemu Kościołowi, pragnąc także tu dzielić się swą duchowościa.

W 2008 roku, przy wsparciu śp. dr. Marleny Knapczyk i dr. hab. med. Szczepana Cofty, Stowarzyszenie rozpoczęło pierwsze oficjalne kontakty z Archidiecezją Poznańską. Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki przychylny temu, by w archidiecezji pojawiły się osoby żyjące nowym charyzmatem i duchowością, zaaprobował inicjatywę Stowarzyszenia, a opiekę nad jego działalnością powierzył bp. Grzegorzowi Balcerkowi. Biskup Balcerek wskazał kilka poznańskich parafii, w których SDC mogłoby być pomocne. Spośród nich Stowarzyszenie wybrało parafie pw. św. Łukasza Ewangelisty na os. Rusa.

W ten oto sposób SDC zaczęło działalność w Polsce, 23 listopada 2010 r. Za pomocą ks. kan. Krzysztofa Wróbla, proboszcza parafii Świętego Łukasza, oraz wielu innych ludzi i rodzin, takich jak rodziny Podemskich i Wróblewskich, członkowie Stowarzyszenia SDC rozpoczęli swoją działalność w Poznaniu. Na przestrzeni lat różni członkowie Stowarzyszenia pracowali w tej placówce, i na chwałę Panu Bogu, działalność SDC stale się rozwija.

——

Jeśli chcesz bliżej poznać SDC, możesz nas odwiedzić lub skontaktować się z nami.

without
https://sdcmuseum.pl/wp-content/themes/quercus/
https://sdcmuseum.pl/
##FFD523
style1
default
Loading posts...
/home/rainerbz/domains/sdcmuseum.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
on