Święty Jerzy Preca

Założyciel Stowarzyszenia SDC
Jerzy Preca
Św. Jerzy Preca

Początki

Ks. Jerzy Preca (po maltańsku Dun Ġorġ Preca, po angielsku Fr. George Preca) urodził się w stolicy Malty, 12 lutego 1880 r. Był siódmym z dziewięciorga dzieci Vincenta Preca i Nataliny z domu Ceravolo. Jerzy został ochrzczony w kościele pod wezwaniem Św. Dominika w Valletcie 17 lutego. W języku maltańskim imię ‘Jerzy’ ma znaczenie: ktoś, kto pracuje w polu… I właśnie Jerzy miał być pracowity na polu Pana.

Już w młodym wieku Jerzy poważnie traktował naukę i w efekcie zdołał dostać się do liceum. Jednak był słaby w sporcie. Kiedy koledzy grali w piłkę zrobioną ze szmat, zawsze wybierali Jerzego jako ostatniego gracza. Po wybraniu wszystkich zawodników, grupa, której wypadło przyjąć Jerzego, często mówiła do rywali: “A Jerzy… weźcie go sobie za darmo!”

Choć Jerzy nie wiedział jaka będzie jego przyszła misję, jeszcze jako uczeń Liceum, regularnie spacerował wzdłuż brzegu morza w Valletcie. Czasami wchodził nawet na małe statki. Tam, rozmawiał z marynarzami o wierze chrześcijańskiej, a niektórzy z nich – którzy najprawdopodobniej go lubili – słuchali go uważnie. Były to pierwsze kroki na drodze, którą miał podążyć w życiu: droga nauczania.

Liceum było w Valletcie i Jerzy codziennie chodził tam z Hamrun i z powrotem. Pewnego dnia, kiedy wracał do domu, obok ogrodów ‘Mall’ we Floriana spotkał jednego z nauczycieli, ks. Ercole Mompalao. Kawałek drogi szli razem. Nagle ksiądz Ercole powiedział mu z powagą i naciskiem: „Jerzy, kiedy dorośniesz, wielu bojących się Boga zgromadzi się wokół ciebie. Ty będziesz dla nich błogosławieństwem, a oni błogosławieństwem dla ciebie.”

Gorliwość Głoszenia Dobrej Nowiny

Jerzy z ubolewaniem widział osoby, które zajmowały się katechezą, nie mając dobrego przygotowania. Kiedy jeszcze był seminarzystą, usłyszał kościelnego, który uczył dzieci religii. Jedno z dzieci zapytało go: “A kto stworzył Boga?” Kościelny odpowiedział: “On sam się stworzył.” Jest to sama w sobie sprzeczność, a przy tym herezja, ponieważ Bóg istnieje w wieczności.

Najprawdopodobniej to z tego względu w Jerzym zrodziła się chęć założenia Stowarzyszenia katechistów, którzy byliby w stanie prowadzić katechezę na dobrym poziomie. Przyjaźnił się on z grupą młodych ludzi, którzy spotykali się przed kościołem w Hamrun. Oni nie mieli żadnej wiedzy religijnej a palili tam papierosy, rozmawiali o piłce nożnej i żartowali. Seminarzysta Jerzy, zaczął się z nimi spotkać regularnie by uczyć ich o Bogu, o naszym Panu Jezusie Chrystusie i o innych ważnych tematach.

Jerzy mocno się z nimi zaprzyjaźnił, zwłaszcza z Eugeniuszem Borgiem, młodzieńcem pracowitym i żwawym. Pewnego razu, powiedział Eugeniuszowi, by w niedzielę poszedł z nim na spacer. Powiedział mu też, by zebrał coś do jedzenia i Pismo Święte. To było pierwsze z serii spotkań, w czasie których Jerzy Preca tłumaczył Pismo Święte Eugeniuszowi, który później został pierwszym Przełożonym Generalnym Stowarzyszenia SDC (M.U.S.E.U.M).

Jerzy Preca
Eugeniusz Borg z ks. Jerzym Preca

Pierwsze Spotkania SDC

Po święceniach kapłańskich, ks. Jerzy Preca trwał godzinami na modlitwie w swoim pokoju. Z biegiem czasu, coraz mocniej czuł, że Bóg chce od niego, by lepiej pokierował grupą młodych ludzi, którzy mieli następnie sami stać się nauczycielami dzieci i dorosłych. Kiedy poszedł do spowiedzi, zapytał o to prałata Louis Attard. On mu powiedział: „Kontynuuj, pracuj dalej i znajdź środki, aby to zrobić.”

Tak więc 2 lutego 1907, ks. Jerzy zaczął gromadzić tych młodych ludzi w kościele znanym jako ‘Ta’ Nuzzu’ w Hamrun. Później, wynajął pokoik w domu pod numerem 6 na ulicy ‘Fra Diegu’ w Hamrun. W czwartek 7 marca 1907 r. odbyło się pierwsze spotkanie w tym domu. Ten dom, został zwany ‘in-Numru Sei’.

Kiedy przyszła pora by nadać nazwę temu nowemu stowarzyszeniu, Salvu Muscat sugerował nazwę Muzeum, bo w muzeum znajdują się cenne przedmioty warte zachowania. Ta nazwa, tak im się spodobała, że podnieśli Salvu na ramionach, a on skórką owocu granatowego napisał tę nazwę wysoko na ścianie przy wejściu. Ks. Jerzy zaakceptował tę nazwę, ale zmienił ją w akronim M.U.S.E.U.M. po łacinie: “Magister Utinam Sequatur Evangelium Universus Mundus” czyli „Nauczycielu, niech cały świat pójdzie za Ewangelią!”

Jerzy Preca
Nowe Stowarzyszenie M.U.S.E.U.M.
Jerzy Preca
Spotkanie modlitewne SDC

Miłość do Ewangelii

Ks. Jerzy uczył teologii członków Stowarzyszenia – tzn. wykładał naukę którą sam otrzymał w seminarium. Ta nauka była trudna, ale ks. Jerzy miał sposób by ją tłumaczyć w łatwy sposób, tak by wszyscy zrozumieli. W tamtych czasach nie było to czymś zwyczajnym, że ksiądz uczy teologii ludzi świeckich. Co więcej, ks. Jerzy zachęcał członków, by sami czytali i studiowali, tak aby mogli uczyć teologii siebie nawzajem. To niebawem stało się faktem.

Ks. Jerzy wpoił w członków SDC dużo miłości do Ewangelii, ponieważ ta zaznajamia nas z najdroższą osobą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Lubił im przypominać: “Bądźcie przyjaciółmi Ewangelii”. Wielu członków M.U.S.E.U.M., którzy byli pracownikami stoczni, wzięli ze sobą cytaty z Pisma Świętego, i w czasie przerwy gromadzili się w jakimś kącie i czytali i rozważali ich treść.

Ks. Jerzy wyraził pragnienie, aby członkowie Stowarzyszenia zawsze mieli przed oczyma Chrystusa Ukrzyżowanego. Ks. Jerzy pragnął, by członkowie, tak jak Jezus Ukrzyżowany, byli gotowi na wszelkie wyrzeczenia i umartwienia oraz by czynili zawsze to, czego chce od nich Pan Bóg i by głosili tę dobrą nowinę swoim braciom.

Gorliwość i Posłuszeństwo

Członkowie SDC byli pełni entuzjazmu by nauczać. Gromadzili ludzi i zachęcali ich dobrym słowem w lokalach, sklepach i na placach. Słuchaczy zdumiewał ich zapał i nieraz zdarzało się, że ktoś zmieniał swe życie pod wpływem usłyszanych słów. Eugeniusz opowiadał czasem, że gdy rozpoczęło się dzieło M.U.S.E.U.M., jako młody człowiek, był tak pełen gorliwości do nauki, że w nocy nie mógł spać! Mówił: “Ta radość, ta gorliwość! Niesamowite jak była ogromna… Mieliśmy tylko jedną rzecz na myśli – kochać Boga i głosić wszystkim naukę!

Jerzy Preca
Ks. Jerzy na spotkaniach SDC
Jerzy Preca
Św. Jerzy Preca

Z powodu fali opinii krytycznych o Ks. Jerzym i jego Stowarzyszeniu, w maju 1909 r., Ks jerzy został wezwany przez Wikariusza Generalnego, Mons. Salv Grecha, który nakazał zamknięcie wszystkich jego placówek. Ks. Jerzy powiedział wtedy: “Wy jesteście moimi przełożonymi; jestem waszym podwładnym. Jestem wam posłuszny.” Jednak kiedy proboszczowie dowiedzieli się, co się stało, udali się do Arcybiskupa i poinformowali go o całym dobrze, które Stowarzyszenie sprawiło w ich parafiach. W rezultacie, Arcybiskup pozwolił, aby Stowarzyszenie funkcjonowało tak jak poprzednio.

W 1910 r. Ks. Jerzy otworzył także M.U.S.E.U.M. dla dziewcząt i kobiet. Pomogła mu w tym szesnastoletnia dziewczyna z Rahal Gdid. Nazywała się Joanina Cutajar. Ks. Jerzy znał ją przez jej brata Carmelo, który już był członkiem SDC. Poprosił ją więc, by pomogła mu założyć M.U.S.E.U.M. dla kobiet, co ona chętnie zaakceptowała. Pierwsza placówka dla dziewcząt rozpoczęła działalność 10 stycznia 1910 r.

Wyjątkowe Wydarzenia

Ks. Jerzy był zawsze przekonany, że jego Stowarzyszenie pochodzi z Bożego natchnienia. Wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce w okolicach Krzyża Marsy, około roku 1911, utwierdziło go w tym przekonaniu. Ks. Jerzy opowiada, że ujrzał 12-letnie dziecko, które kazało mu pomóc sobie w pchaniu wózka wypełnionego nawozem. Ks. Jerzy natychmiast pośpieszył by mu pomagać, czując przy tym ogromną słodycz w sercu. I nagle to dziecko zniknęło.

Ks. Jerzy doszedł do wniosku, że tym dzieckiem był sam Jezus, który dał mu znak, że chce od niego poświęcenia swojego życia apostolstwu przez nauczanie. Zgodnie z tym, ks. Jerzy głosił Słowo Boże na różne sposoby. Nie ograniczył się do nauczania przez kazania i pouczenia, ale także przez pisma. Już jako młody ksiądz chętnie komunikował się z innymi poprzez teksty pisane.

Jerzy Preca
Wizja przy Krzyżu Marsa

Miłość do tajemnicy narodzenia Chrystusa, skłoniła go w Boże Narodzenie 1921 r. do zrobienia czegoś wyjątkowego. Udało mu się wypożyczyć niemałą figurkę Dzieciątka Jezus od pewnego zakonnika Franciszkanina, z którym w Hamrun poprowadzili pierwszą procesję z figurą Dzieciątka Jezus – pierwszą z wielu kolejnych, które do dnia dzisiejszego członkowie SDC prowadzą na całym świecie, gdziekolwiek znajduje Stowarzyszenie SDC.

Blisko Ludzi

Z powodu popularności jaką szczycił się Ks. Jerzy Preca, wiele osób zwracało się do niego w celu spowiedzi czy zasięgnięcia rady w rozmaitych problemach. Ludzie często go szukali – w domu, instytucie „Fra Diegu” czy w różnych placówkach SDC, które odwiedzał. Jerzy Preca zawsze był gotowy przyjąć ludzi, mimo zmęczenia.

Pewnego dnia, wrócił z Instytutu „Fra Diegu”, aby coś zjeść i trochę odpocząć. Kiedy siedział przy stole, ktoś zapukał do drzwi. Siostra Karmena, powiedziała ks. Jerzemu, że przyszła pewna kobieta, która chciałaby z nim porozmawiać. Mimo zmęczenia – Jerzy przyjął kobietę. Dowiedział się, że przyszła ona z miejscowości Naxxar, prosząc o słowa pocieszenia z powodu śmierci jej młodego syna.

Jerzy Preca
Nauczając w centrum miasta Ħamrun
Jerzy Preca
Jerzy Preca, błogosławiąc pierwszy kamień szkoły św. Michała.

Dnia 12 kwietnia 1932 roku, po 25 latach pracy SDC naszła radosna wieść dla Księdza Jerzego Preci i jego Stowarzyszenia. Po długich latach badań, Arcybiskup Mauro Caruana, który wcześniej wprost powiedział, że nigdy nie aprobuje Stowarzyszenia, wydał jego aprobację.

Po latach, sława Jerzego Preci rozpowszechniła się na całej Malcie. Ludzie tłumnie przybywali w miejsca, których przebywał ksiądz Preca. W sposób szczególny uczestniczyli w tzw. „Kampaniach rybackich”, czyli konferencjach organizowanych przez SDC by głosić Słowo Boże na placach wiosek i miast.

Ksiądz Jerzy Preca cenił sobie nauczanie najmłodszych. W momencie, kiedy go widziały, szły do niego i prosiły o błogosławieństwo. Ksiądz Preca witał je pełen łagodności, na wzór Jezusa. Dodatkowo po spotkaniach często błogosławił słodycze i rozdawał je dzieciom, mówiąc, że błogosławione słodycze pomagają przeciwko różnym chorobom. Błogosławił także różańce, krzyże i inne święte rzeczy.

Rozprzestrzenianie się Stowarzyszenia

Stowarzyszenie księdza Preci rozwijało się. W sierpniu 1951 roku otworzyło pierwszą szkołę, by dzieci i młodzież mogły zdawać egzaminy i znaleźć pracę. W ten sposób otworzono szkołę Świętego Michała, która po dzień dzisiejszy jest jednym z Kościelnych gimnazjów na Malcie.

Podczas jednego ze środowych spotkań dla członków SDC, ksiądz Preca wyraził życzenie, aby niektórzy z nich wyjechali do Australii w celu otwarcia nowych placówek Stowarzyszenia. Pierwsza placówka M.U.S.E.U.M. poza Maltą została otworzona w Melbourne w 1965 roku.

W „Blata Bajda”, tuż zaraz przy Domie Generalnym Stowarzyszenia SDC, a także Księgarni Preca, wybudowana kaplicę pod wezwaniem Maryi Cudownego Medalika. Ksiądz Jerzy Preca rozpowszechniał pobożność do tego medalika i pragnął, aby ludzie mieli go zawsze przy sobie.

Jerzy Preca
Dom Generalny SDC na Malcie
Jerzy Preca
Śmierć ks. Jerzego Preci, 26 lipca 1962 r.
Jerzy Preca
Kaplica Św. Jerzego Preci

Na Progu Nieba

W lipcu 1962 roku, ksiądz Jerzy Preca poważnie zachorował. Dzień przed śmiercią, w czasie południa, Siostry Miłosierdzia, które mu pomagały, zobaczyły go, czytającego Ewangelię. Jedna z nich zapytała: „Księże Jerzy, nie męczysz się czytaniem?”, „Nie, nie, rozkoszuję się Ewangelią Chrystusa” – odpowiedział ks. Preca.

Do dziś, ksiądz Preca wciąż czyni dobro. Całe jego życie chrześcijańskie, którym żył w najgłębszy sposób, jest wzorem i przykładem do naśladowania przez nas. Za jego święte i przykładne życie, został ogłoszony Błogosławionym na Malcie przez Papieża Jana Pawła II – 9 maja 2001 r., a Świętym przez Papieża Benedykta XVI – 3 czerwca 2007 roku. Liturgiczne wspomnienie obchodzone jest 9 maja.

Po dzień dzisiejszy Stowarzyszenie SDC, założone przez Świętego Jerzego Prece, z Bożą pomocą wciąż się rozwija i rozpowszechnia w różnych zakątkach świata. Od 2010 roku SDC działa także w Polsce. Wierzymy, że w przyszłości z pomocą Boga, dalej będzie się rozwijało w innych krajach. W ten sposób sprawdza się życzenie Świętego Jerzego Preci, by cały świat poszedł za Ewangelią naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Jerzy Preca
Wizyta Jana Pawła II w SDC z okazji Beatifikacji Jerzego Preci
Jerzy Preca
Kanonizacja Jerzego Preci, 3 czerwca 2007 r.

——

Chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat Świętego Jerzego Preci? Skontaktuj się z nami!

without
https://sdcmuseum.pl/wp-content/themes/quercus/
https://sdcmuseum.pl/
##FFD523
style1
default
Loading posts...
/home/rainerbz/domains/sdcmuseum.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
on