Formacja SDC

Nowoczesny Model Katechezy
Nowoczesny Model Formacji SDC
Św. Jerzy Preca

Założenie SDC

Ksiądz Jerzy Preca, założył Stowarzyszenia SDC na Malcie w 1907 roku. W owym czasie, jak sądzono, religijność na tej wyspie nie była na solidnym fundamencie i często opierała się na powierzchownych praktykach dewocyjnych. Działalność duszpasterska wydawała się słabnąć, a zaangażowanie kapłanów i świeckich w religijne wychowanie traciło na sile.

Te nowe Stowarzyszenie skupiało ludzi świeckich – zarówno mężczyzn, jak i kobiety – którzy wyróżniali się swoją apostolską postawą, żyjąc w świecie i stając się dla innych prawdziwymi apostołami Chrystusa. Członkowie oddali swoje życie Bogu, aby pomagać w formowaniu wiary dzieci, młodzieży i dorosłych. Ich głównym celem było życie Ewangelią i szerzenie jej słowem oraz własnym życiem jako przykładem.

Świeccy Katecheci

Ks. Preca pragnął, aby świeccy katecheci traktowali Ewangelię poważnie, żyjąc nią w swoim życiu i żyjąc całkowicie dla Boga. Zachęcał ich do celibatu jako wyrazu całkowitego oddania się pracy dla Boga i misji od Niego. Podkreślał, że ci, którzy wybierają tę drogę, muszą kierować się wartościami Ewangelii, takimi jak łagodność, pokora, miłość, ubóstwo ducha i czystość serca.

Członkowie SDC tworzyli małe wspólnoty, pozostawali w świecie, pracowali zawodowo i organizowali katechezy dla różnych grup. Wspierani przykładem Jezusa, starali się przemieniać swoje miejsca pracy i domy w miejsca modlitwy.

Ośrodki stowarzyszenia, które gromadziły członków SDC, miały stanowić wspólnoty doświadczania prawdziwej chrześcijańskiej duchowości, opartej na wartościach Ewangelii i poświęceniu całkowicie dla Boga.

Nowoczesny Model Formacji SDC
Spotkanie formacyjne dla członków
Nowoczesny Model Formacji SDC
Formacja dla młodszych SDC na Malcie
Nowoczesny Model Formacji SDC
Formacja SDC w Poznaniu

Duszpasterstwo Katechetyczne w Parafiach

Stowarzyszenie SDC stanowiło podstawę duszpasterstwa katechetycznego w parafiach, dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu osób świeckich. Dzięki nim dzieci i młodzież mogli poznać Ewangelię nie tylko w ramach lekcji religii, ale także regularnie w własnych wspólnotach parafialnych. Katecheza parafialna skupiła się na szeroko rozumianej formacji chrześcijańskiej, nie tylko jako przygotowanie do sakramentów.

Choć początkowo nie wszyscy akceptowali idee ks. Jerzego, jego działalność przyniosła nieoczekiwane owoce. Nawet ci, którzy byli początkowo sceptyczni, zostali poruszeni jego głęboką duchowością i skutecznością jego działań.

Dzisiaj działalność ewangelizacyjna Stowarzyszenie SDC nadal owocuje błogosławionymi rezultatami.

——

Jeśli chcesz bliżej poznać SDC, możesz nas odwiedzić lub skontaktować się z nami.

Więcej informacji dostępne w „Leksykon katechetyczny”, Praca zbiorowa pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza, Wydawnictwo Jedność (2022), ISBN: 9788381446150

without
https://sdcmuseum.pl/wp-content/themes/quercus/
https://sdcmuseum.pl/
##FFD523
style1
default
Loading posts...
/home/rainerbz/domains/sdcmuseum.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
on