Święty Jerzy Preca

Pisma i Nauczania Założyciela SDC

Pisma Jerzego Preci

Z duchowości ks. Jerzego Preci czerpali nie tylko on i ci, którzy żyli wraz z nim, ale także wielu innych, którzy przyszli po nim. Doświadczenie ks. Jerzego podzielał z innymi w rozmowach i spotkaniach, jak i przede wszystkim to, które zapisane zostało w jego pismach, w których naprawdę można odczuć głębokość duchowości.

Ks Jerzy od samego początku wierzył w moc słowa drukowanego. Nie tylko dlatego, że może to sięgnąć tam, gdzie on sam nie może, ale również dlatego, że to co napisał pozostanie także po jego odejściu, na łacińskim powiedzeniu, które przypisał: Scripta manet. W rzeczywistości ks. Preca jest autorem wielu homilii, katechez i konferencji spisanych w 140 różnych publikacjach.

Nauczanie Założyciela
Św. Jerzy Preca

Wydrukowaniem pism zajęło się już w pierwszych latach istnienia Stowarzyszenie. Pierwsze pisma drukowane, które do nas dotarły, datowane są na rok 1909. Były to krótkie pisma, podzielone na małe akapity, zawierające nauki na różne tematy, m.in. Pokuta, Miłość bliźniego, Komunia Święta i inne, w większości drukowane w drukarni Instytutu św. Józefa w Hamrun, gdzie mieszkał. Drukowano je tylko po jednej stronie papieru, zwykle kolorowego. W 1934 r. za pomocą wspólnoty członków SDC w Ħaż-Żebbug opublikowało dużą część z tych pism w małej książeczce, którą nazwali 'Gabra ta’ Tagħlim’ (Zbiór Nauk).

W tych wczesnych pismach mamy pierwsze ze swego rodzaju „Karty ręczne”, które zaczął publikować w 1945 roku. Ten styl pisania krótkiego i bezpośredniego, który nie tylko zachęca do przeczytania, ale także zapada w pamięć, stał się bardzo powszechny. W rzeczywistości jeżeli ktoś naprawdę chcę poznać Ks. Prece, musi skosztować jego pism napisanych w tej formie. To jest najbardziej typowy styl Ks. Jerzego.

Nauczanie Założyciela
Niektóre książki Ks. Jerzego (mt)
Nauczanie Założyciela
A Spiritual Directory (en)

Wśród tych krótkich zdań lub akapitów pisma, znajdują się zdania, które on sam często powtarzał w czasie swoich konferencji, myśli, aforyzmy lub maksymy. Większość z nich jest oryginalnymi zdaniami sformułowanymi przez Założyciela. Inne są wydobyte z Pisma Świętego lub tekstów innych mistrzów duchowych, takich jak Tomasz a Kempis, Louis Lallemant i Exupérien Mas – których tylokrotnie powtarzał i interpretował w szczególny sposób, że uczynił z ich słów jakby swoje własne zdania.

Te fragmentaryczne zdania, zawierają o wiele więcej niż w sposób widoczny mówią. Dlatego ten kto je czyta zakosztuje i zrozumie to, co one mówią i to czego nie mówią, pozwalając im oświecić jego umysł i rozpalić jego serce aż do momentu, w którym zaczną wydawać owoc w jego życiu.

Druk długich tekstów nie mógł być natychmiastowy. Było to możliwe, gdy jego Stowarzyszenie zaczęło się dalej rozwijać i zaczęła być odczuwalna pilna potrzeba zapewnienia tekstów z przedmiotów niezbędnych do formacji intelektualnej i duchowej członków, zarówno jako katechetów dla dzieci i młodzieży, a także jako pomoc w prowadzeniu konferencji dla dorosłych.

Ks Jerzy zawarł w swoich pismach osobiste doświadczenie Boga jako jedynego obiektu myśli i serca. Osobiste doświadczenie zawsze było jego prawdziwą skarbnicą mądrości życia. Doświadczenie uczyło go samego życia i z osobistego doświadczenia rodziły się jego pisma. Próby i utrapienia, które go ukształtowały, wpłynęły również na jego pisma. Dlatego, jak sam przyznawał, w jego pismach znajdował się on sam: jego duch i jego wola. Kiedy przeczytamy pisma Założyciela, on sam stopniowo się nam ukazuje, tak że możemy mieć odwagę wnioskować, iż to sam Ks. Jerzy.

O Dobrej Nauce

Nigdy nie przepuść żadnej okazji do udzielania duchowej nauki na podstawie tego, czego sam dobrze się nauczyłeś. Dobra nauka jest źródłem wszelkiego dobra. Działa jak nasienie. Nasienie rozrzucone na ziemi kiełkuje, rośnie i przynosi inne owoce z nasion: dobre uczynki z dobrych uczynków.

Nie ma szlachetniejszych ludzi od tych, którzy nauczają katechizmu i Słowa Życia innych. Tylko przez nauczanie prawdziwe dobro wchodzi na świat. Nauczanie jest lekarstwem na wszelkiego rodzaju grzech. Duch Święty mawiał: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę! (Rz 10,15)

Nauczanie Założyciela
Wydanie z lat 80 (mt)

O Pokorze

Prawdziwe spokojne i błogosławione życie polega na tym, że pragniesz być nieznany i uważany za nic przez innych. Cieszysz się, gdy ludzie nie szukają cię, gdy cię ignorują, gdy cię nie zapraszają, a nawet bardziej, gdy cię wyśmiewają i unikają twojego towarzystwa.

Pyszne osoby nie znoszą tych, którzy wygłaszają jakieś uwagi na ich rzecz. Pokorne osoby szczerze dziękują temu, kto ich poprawia, i pozostają wdzięczne. W rzeczywistości pyszne osoby tak postępują, ponieważ jeszcze nie poznały siebie i nie zdają sobie sprawy, że naprawdę są niczym.

Nauczanie Założyciela
Książki Ks. Jerzego (mt)

O Łagodności

Uważaj się za szczęśliwego, gdy jesteś obrażany lub oczerniany w jakikolwiek sposób, ponieważ wtedy masz okazję do wykazania wybaczenia, a Bóg ci wybaczy, jeśli szczerze wybaczysz innym. Dobrze wiesz, że wybaczenie w końcu przyniesie nam wielką korzyść z powodu naszych licznych grzechów.

Kiedy ktoś cię obraża, twoja ludzka natura szybko przechodzi w gniew, a gniew nie toleruje żadnego miłosierdzia. Pomyśl więc o Chrystusie, który na krzyżu modlił się za tych, którzy Go ukrzyżowali. Proś więc Boga, aby dał ci boską łaskę wybaczenia z głębi serca, i będziesz błogosławiony.

O Poprawnej Intencji

Twoja obojętność na to, w jakim stanie się znajdujesz i na powodzenie lub niepowodzenie twoich dobrych uczynków, ujawnia twoją poprawną intencję. Kiedy ludzka natura czegoś pragnie, żąda tego za wszelką cenę, ale gdy jest motywowana łaską Bożą, pozostajesz od niej oderwany, ponieważ pragniesz tylko tego, co Bóg chce.

Nauczanie Założyciela
Discipleship (en), The Great Book (en)
Nauczanie Założyciela
The Right Intention (en), Gymnasium for the spiritual life (en)

“Poznacie ich po ich owocach.” (Mt 7, 20) Jak drzewa są rozpoznane po owocach, w ten sam sposób ludzie rozpoznawani są po swoich uczynkach. A czy ktoś może rozpoznać ducha człowieka oprócz samego Boga?

Nikt nie może osądzać innych. Chyba że na własny rachunek sumienia, i jako światło dla tych, którzy kierują innymi duchowo, istnieją znaki, które ujawniają i wyróżniają poprawną intencję z intencji naturalnej. Bez rozpoznania tych znaków rzadko bywa, że ktoś ujawnia oszustwa wewnętrznej, ukrytej intencji.

Często zaczynamy uczynek z poprawną intencją, ale przez przyjemność, którą daje nam sam uczynek, zapominamy o intencji, i w uniesieniu przyjemności szukamy bardziej tej uciechy niż chwały Boga. To często się zdarza, szczególnie w jedzeniu, piciu i innych czynach, które często robimy a które dają nam przyjemność.

Diabeł wielokrotnie wykorzystuje te sytuacje aby zanieczyszczać intencję. Dlatego musimy dobrze pilnować samych siebie, aby jak najbardziej to możliwe, we wszystkim co robimy, w każdej chwili formować poprawną intencję i podtrzymywać ją w sobie w najlepszy z możliwych sposobów.

Nie zapominajmy, że przed Bogiem liczy się nie to, co czujemy lub co myślimy, ale to co naprawdę chcieliśmy uczynić zgodnie z naszą wolą.

O Oszustwach

Nie wierz zbyt łatwo w cokolwiek, ani nie bądź zbyt skory do dezaprobaty. Tylko Bóg i nikt inny może widzieć, co jest w sercach ludzi. Wszyscy ludzie podlegają oszustwu. Dlatego musimy badać duchy i być roztropnymi.

O Godności Człowieka

Jeżeli ktoś nie szanuje człowieka, to jest znak, że jeszcze nie rozpoznał, kim jest człowiek. Jeśli mnie ktoś zapyta, kim ja jestem, odpowiem mu, że ja jestem stworzony na obraz Boga. A skoro nie jest możliwe, żeby ktoś kochał człowieka i jednocześnie niszczył jego zdjęcie lub obraz, to jeżeli naprawdę szanuje Boga, będzie również szanował i mnie.

Kto zapyta mnie kim jestem, odpowiem mu, że jestem bratem Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka; i skoro w Chrystusie są dwie natury, natura człowieka i natura Boga zjednoczone w substancji, dlatego z wielkim honorem chrześcijanina, którym jestem, mogę powiedzieć, że jestem bratem Boga: w rzeczywistości jest napisane, że Chrystus nie wstydził się uznać Siebie za jednego z naszych braci. (Hbr 2,11)

Nauczanie Założyciela
Historia Św. Jerzego Preci, [3 woluminy], Aleksander Bonnici O.F.M. Conv., 1980-89 (mt)
Nauczanie Założyciela
Il sacrario dello spirito di Cristo, Giorgio Preca, Città Nuova 2009 (it)

O Ostatecznym Celu Człowieka

Ostatecznym celem człowieka jest jego odpoczynek: wszystko jest ukierunkowane do tego celu, i ten co jest poza celu musi mu brakować spoczynku.

Kamień toczy się dopóki nie stanie w miejscu znajdując równowagę, woda rozlewa się dopóki nie znajduje się w zbiorniku, płomień chwieje się dopóki nie jest prosty ku górze; ryba trzepocze się dopóki nie jest w wodzie.

Serce człowieka jest niespokojne dopóki nie spocznie w Bogu. A więc znakiem ostatniego celu człowieka jest spoczynek i ten spoczynek nie znajduje się w niczym  innym oprócz w Boga.

Słuchaj wielkiego doktora Kościoła, Św. Augustyna, który wcześniej tyle szukał stworzenia jako obiektu spoczynku swojego serca; słuchaj co mówi po tylu doświadczeniach: “Stworzyłeś nas Panie dla siebie i niespokojne jest nasze serce dopóki w Tobie nie spocznie!”.

Jeżeli jesteś stworzony dla Boga i patrzysz na cokolwiek, koncentrujesz się na czymkolwiek poza Bogiem, nie oczekuj spoczynku dla twojej duszy, lecz jedynie smutku, żalu i zmartwień.

O Śmierci

Myśl o śmierci w rzeczywistości oddala nas od grzechu: dlatego świat stara się rozpraszać tę myśl przez zabawy i oszukańcze szczęście, aby nie pozwolić człowiekowi kochać Boga. Ten kto nie chce opuścić grzechu, nie myśli o śmierci. Jak śmierć weszła na świat przez grzech,  tak grzech jest zniszczony w naszych sercach myślą o śmierci.

Niektórzy mówią: “czy nie wiemy, że mamy jej doznać? Kiedy ona będzie, to będzie!” Mówią tak, ponieważ nie wiedzą co to znaczy godzina śmierci.

Kiedy o tym Ciebie informują z ostatnimi sakramentami, trzy myśli, jak strzałki, przebiją twój umysł: czas przeszły, czas obecny i czas przyszły po śmierci.

Jeśli żyłeś według zasad świata, jaką gorycz będziesz czuł w sercu, kiedy pomyślisz, że mogłeś czynić wielkie dobra i żyć jak święty, a twój czas – który nie wróci – zmarnowałeś na czynieniu marnych rzeczy! O jaką gorycz poczujesz, kiedy pomyślisz i wyraźnie zobaczysz Tego, którego nigdy nie chciałeś widzieć, że naprawdę niczym są honory, przyjemności i bogactwa świata, i że od wszystkiego o co się troszczyłeś będziesz oddzielony. O jaką gorycz poczujesz, kiedy pomyślisz, że otrzymasz to, co Ci się należy od Jezusa Chrystusa, Tego którego krytykowałeś i którego potraktowałeś jako najmniejszego wśród rzeczy świata.

Ale jeśli żyłeś według zasad Chrystusa, będziesz błogosławił cierpienia, przez które przeszedłeś, aby podobać się Bogu! Jaką słodkość będziesz czuł w tym momencie, ponieważ przyjdzie dla Ciebie czas do przytulania Chrystusa, spoczynku twojego serca!

Zobacz co się stanie po twojej śmierci: twoje ciało się zepsuje wśród śmierdzącego zapachu; twoja dusza wejdzie do wyznaczonego jej miejsca. To co było twoje, weźmie ktoś inny, i po pewnym czasie zostaniesz zapomniany przez wszystkich – stanie ci się jak z okrętem, który dopłynął do portu, a gdy pójdziesz szukać śladów skąd przypłynął, nie znajdziesz ich. To co się stanie w przyszłości, potraktuj jakby się już wydarzyło. Mój drogi, to co największe jeszcze nie przyszło, dopiero przyjdzie!

Nauczanie Założyciela
Ġinnasju Spiritwali, San Ġorġ Preca, Preca Library 2021 (mt)

O Maryi

Maryja kocha ludzi z wielu przyczyn; ale w sposób szczególny dlatego, że jej Syn przelał Swoją krew dla wybawienia ich z wiecznej utraty.

Ona tak bardzo miłowała ludzi, że dla ich zbawienia miała także ponosić naprawdę wielkie cierpienia; a teraz, jako że jest z Chrystusem i króluje na zawsze jako królowa najpotężniejsza, nie umie opuszczać tych którzy do Niego się uciekają za pomoc i przysługi. O cokolwiek Ona prosi Boga dla dobra ludzi, tego Bóg nigdy nie odmawia Matce Miłosierdzia. Ci ludzie, którzy rozpoznali wielkość Jej władzy, dobroci i miłosierdzia, odpoczywają z doskonałą ufnością pod jej obroną, i we wszystkich potrzebach odnoszą się do niej i nie oszukują samych siebie, ani nie znajdą zamieszania.

Maryja kocha ludzi, bo zna ich wielką niedolę i to podsyca w jej sercu miłosierdzie. Ona kocha ludzi, bo wie jak ich wrogowie są złośliwi i podli, i jaki rodzaj szkody zamierzają przeciwko nim. Ona kocha ludzi, bo bardzo dobrze rozumie jak Bóg ich kocha, dając Swojego własnego jedynego Syna przez nią, aby On dał im życie wieczne.

Maryja znalazła wielką łaskę przed Bogiem, i w tej łasce wszyscy ludzie znaleźli powód swojej radości.

Nauczanie Założyciela
Alegrate Virgen María, Enseñanzas y Oraciones de San Jorge Preca Sobre la Virgen María (es)

——

Ks. Jerzy Preca wydał ponad 140 publikacjach. Chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat Pism Świętego Jerzego Preci? Chciałbyś w jakiś sposób pomóc nam w tłumaczeniu książek Jerzego Preca na język polski? Skontaktuj się z nami!

without
https://sdcmuseum.pl/wp-content/themes/quercus/
https://sdcmuseum.pl/
##FFD523
style1
default
Loading posts...
/home/rainerbz/domains/sdcmuseum.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
on