Święty Jerzy Preca

Modlitwy Założyciela SDC
Modlitwy Założyciela
Św. Jerzy Preca

Wstęp

W jedności z Bogiem Ks. Jerzy “regenerował się“ i w Jego obecności “otwierał serce i język”. Dlatego w jego modlitwach zawarte są jego najintymniejsze myśli i uczucia.

Następne fragmenty modlitwy Św Jerzego Preci, ujawniają ducha Założyciela i jednocześnie skłaniają czytelnika do modlitwy.

Tylko w duchu modlitwy może ktoś zrozumieć i zinterpretować to, co napisał Św. Jerzy Preca.

Ksiądz Jerzy Preca wydał ponad 140 publikacji. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Pism Świętego Jerzego Preci lub jego modlitw, prosimy o kontakt z nami!

Akty Strzeliste

Święty Boże, Panie nieba i ziemi, daj mi dobrego Ducha w imię Jezusa Chrystusa. Amen.

Boże Duchu Święty, oświeć umysły nasze, rozpal serca uczniów Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego

Boże Duchu Święty, który pochodzisz od Boga Ojca i Syna Jego Jedynego, przyjdź i pozostań w nas. Potrzebujemy Ciebie we wszystkim. Bez Ciebie nie możemy zrobić nic wartościowego.

Przyjdź i pozostań w nas, żeby nas oświecić w obliczu oszustw szatana, świata i naszych własnych. Daj nam siłę do świętości, cierpliwości i samozaparcia naszego serca w tych rzeczach, które dają nam zadowolenie.

Przyjdź i pozostań w nas, aby nas pocieszyć we wszelkim smutku. Tylko dzięki Twej pomocy zdołamy żyć świętym życiem, unikając grzechu i ze śmierci przejść do życia wiecznego, gdzie będziemy wielbić Ciebie, Boga Ojca i Syna.

Amen – Amen – Amen

(Pobierz w formacie PDF)

Modlitwy Założyciela
Modlitwa do Ducha Świętego,  Św. Jerzy Preca
Modlitwy Założyciela
Kaplica Cudownego Medalu, przy Domie Generalnym SDC
Modlitwy Założyciela
Kościół Św. Łukasza, Poznań

Modlitwa Sługi Bożego Po Komunii Świętej

Panie Boże, potrzebuję Ciebie: daj mi łaskę oddania się w całości Twojej Opatrzności. Jesteś moim Ojcem, a ja Twym dzieckiem.

Panie Boże, potrzebuję Ciebie: daj mi łaskę pokonywania w każdej sytuacji strachu przed ludźmi, abym zawsze preferował Ciebie ponad wszystkich ludzi i wszystkie rzeczy.

Panie Boże, potrzebuję Ciebie: daj mi łaskę nieodmawiania niczego, co mogę zrobić dobrego mojemu potrzebującemu bliźniemu.

Panie Boże, potrzebuję Ciebie: daj mi łaskę dziękowania za wszystko, co mi się przytrafia zarówno w pomyślności, jak i w przeciwnościach, ponieważ wszystko od Ciebie pochodzi.

­Panie Boże, potrzebuję Ciebie: daj mi łaskę nieodkładania nigdy myśli o Twojej obecności, ponieważ Ty zawsze jesteś świadkiem tego, o czym myślę, co mówię i co robię.

Panie Boże, potrzebuję Ciebie: daj mi łaskę oddania Ci całego mojego serca poprzez nieustanne umartwianie się we wszystkim, co daje przyjemność mej ludzkiej naturze, zwłaszcza poprzez zmysł wzroku.

Panie Boże, potrzebuję Ciebie: daj mi łaskę pracy na rzecz zbawienia dusz, tak cennej, ponieważ wszystkie te dusze stworzone zostały na Twoje podobieństwo.

Panie Boże, wyznaję, że ani ja ani nikt inny nic nie może zdziałać bez Twojej łaski, dlatego nie odmawiaj nam Tego, którego potrzebujemy, ponieważ Ty stworzyłeś nas dla Siebie.

(Pobierz w formacie PDF)

QUOTIDIE

(przez tę modlitwę zrozum, jak sługa Boży modli się codziennie)

Panie Boże, Ty jesteś tutaj a ja w Tobie: mówię z Tobą i Ty słuchasz mnie; proszę Cię i dajesz mi, bo w Piśmie Świętym objawiłeś nam, że jest dla Ciebie rozkoszą być z potomstwem człowieczym i chcesz byśmy uciekali  się do Ciebie w każdej  naszej  potrzebie. Dlatego z zaufaniem prosimy Ciebie jak dzieci proszą swojego ojca.

A.

Panie Boże, chwal swoje imię.
Panie Boże, króluj nad wszystkim.
Panie Boże, broń swojej czci.
Panie Boże, pokaż samego siebie.
Panie Boże, spełnij swoją wolę.
Panie Boże, raduj się swoimi dziełami.
Panie Boże, ciesz się samym sobą.
Panie Boże, pokaż piękność swojego prawa.
Panie Boże, ciesz się swoimi niezmierzonymi skarbami.

B.

Panie Boże, nawróć do siebie grzeszników.
Panie Boże, daj wytrwałość sprawiedliwym.
Panie Boże, zbaw umierających.
Panie Boże, daj wieczny odpoczynek wiernym zmarłym.
Panie Boże, pociesz strapionych.
Panie Boże, oświeć błądzących.
Panie Boże, uzdrów chorych.
Panie Boże, pomóż tym, którzy tego potrzebują.
Panie Boże, daj spokój ducha dla martwiących się.

C.

Panie Boże, oczyść moje serce.
Panie Boże, daj mi Ducha Chrystusa.
Panie Boże, wybaw mnie od oszustwa.
Panie Boże, prowadź mnie na wszystkich moich ścieżkach.
Panie Boże, raduj się Twoim pokojem.
Panie Boże, trzymaj mnie zawsze za rękę.
Panie Boże, tchnij  we mnie ducha umartwienia.
Panie Boże, szukaj mnie, abym Ciebie adorował.
Panie Boże, pobłogosław moją duszę w chwili śmierci.

Jezusie Nazarejczyku, Królu Żydowski – Synu jedynego żywego Boga i synu Matki Dziewicy Maryi – obrońco jedyny nas, ludzi, przed Bogiem – okaż Twoje Przenajświętsze Rany Sprawiedliwości Boga i przez Twoje zasługi zbaw cały świat. Amen.

(Pobierz w formacie PDF)

Modlitwy Założyciela
Soli Deo – Tylko Bóg
Modlitwy Założyciela
Zegarek – Modlitewnik dla członków SDC

Akt Żalu

Do pierwszej Osoby Boskiej:

Zgrzeszyłem, Panie… i myśl o Twojej Boskiej Sprawiedliwości napełniła mnie strachem… zniszczenie dzieł Twoich rąk… Twój jedyny Syn ukrzyżowany… i śmierć, której się zawsze spodziewam… wszystko to prowadzi mnie do płaczu za moje grzechy… przed Twoją doskonałą Sprawiedliwością.

Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się.

Do drugiej Osoby Boskiej: 

Zgrzeszyłem, Panie… ale miłość i łaska… które sprowadziły Ciebie jako sługę pośród nas i z którymi potraktowałeś naszych grzesznych przodków… i również łagodność, napełnia moje serce nadzieją… że wszystkie moje grzechy będą wybaczone. 

Chryste, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się.

Do trzeciej Osoby Boskiej:

Zgrzeszyłem Panie… aż boli mnie serce z powodu karcenia samego siebie wobec ogromu Twoich łask … zasługuję na krzyż… bicz…śmierć i piekło po tysiąckroć… za swą niewdzięczność… ale ze względu na Twą dobroć… nie mogę znieść oddzielenia od Ciebie.

Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się.

Piętnaście radości Najświętszej Maryi

Każde stworzenie, O Maryjo, kłania się Tobie, albowiem Wszechmocny uczynił wielkie rzeczy dla Ciebie. Bóg Ojciec dał Ci niebo i ziemię; Bóg Syn był Ci poddany w posłuszeństwie; Bóg Duch Święty dał Ci największe wywyższenie, jakie Bóg mógł kiedykolwiek dać stworzeniu.

 1. Raduj się Dziewico Maryjo, bo żadna matka nie jest podobna do Ciebie: Matka i Dziewica jednocześnie. Amen.
 2. Raduj się Dziewico Maryjo, bo wśród wszystkich ludzi, tylko ty znalazłaś tę łaskę przed Bogiem – łaska, która nikt nie mógł, ani nikt nie może znaleźć – łaska która uczyniła Cię Matką Bożą. Amen.
 3. Raduj się Dziewico Maryjo, bo przez ciebie świat odzyskał życie. Amen.
 4. Raduj się Dziewico Maryjo, bo ty jesteś powodem naszej radości na tym łez padole. Amen.
 5. Raduj się Dziewico Maryjo, bo naszymi pierwszymi rodzicami Adam i Ewa wprowadzili na świat grzech i śmierć, a ty wprowadziłaś łaskę i życie. Amen.
 6. Raduj się Dziewico Maryjo, bo z twoją pokorą, zmiażdżyłaś głowę szatana i zniszczyłaś jego królestwa pychy. Amen.
 7. Raduj się Dziewico Maryjo, bo Bóg Ojciec przytulał i wybrał Cię na jego Córką, i dał Ci panowanie nad jego dziełami.
 8. Raduj się Dziewico Maryjo, bo Bóg Syn wybrał Cię na jego prawdziwą Matkę, i ośmielił się podporządkować się Tobie. Amen.
 9. Raduj się Dziewico Maryjo, bo Bóg Duch Święty wybrał Cię na jego przybytku i wypełnił Cię łaską. Amen.
 10. Raduj się Dziewico Maryjo, bo na świecie cierpiałaś przez Chrystusa i z nim; a teraz, z Nim królujesz w chwale – Królowa, Właścicielka i Matka. Amen.
 11. Raduj się Dziewico Maryjo, bo jesteś bramą niebios, i bez Ciebie nie wszedłbym sam Chrystus jako człowiek, który przez Ciebie się urodził, przez Ciebie żył, umarł i zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Amen.
 12. Raduj się Dziewico Maryjo, bo dostałaś czci i chwała, w sposób szczególnie od Trójcy Przenajświętszej za twojego udziału w dziele zbawienia ludzi. Amen.
 13. Raduj się Dziewico Maryjo, bo wszyscy są Ci dłużni, wszyscy Cię błogosławią i dziękują Bogu za te wielkie rzeczy który uczynił Tobie. Amen.
 14. Raduj się Dziewico Maryjo, bo tylko ty zostałaś poczęta bez winy, tylko Tobie ten przywilej pojedynczej łaski. Amen.
 15. Raduj się Dziewico Maryjo, bo ty ukoronowałaś chwalebne zwycięstwo Św. Michała, który wypędził z nieba Szatana i jego złych aniołów: wypędził ich, i na ziemi ty zmiażdżyłaś ich twoją dziewicą nogą. Amen.
Modlitwy Założyciela
Obraz Maryi Verbum Dei, od ks. Jerzego Preci
Modlitwy Założyciela
Ifraħ Verġni Marija (mt)

Kantyk Synów Ludzkich

Chwała i cześć tylko Tobie, Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty.

Ty który jesteś, sam istniejesz od samego siebie, żyjesz od samego siebie, królujesz od samego siebie, bez początku i bez końca. Ty sam, twoim wszechmocnym słowem, powołałeś do istnienia wszystko co widać i wszystkiego czego nie widać.

Wszystko od Ciebie, wszystko przez Ciebie, wszystko przez Twoją zdolność i wszystko dla Ciebie. Ty wszystko stworzyłeś dla samego Siebie i dlatego wszystko kierujesz i urządzisz według Swojej woli.

Sam jesteś Panem wszystkiego i królem. Jesteś ukrytym Bogiem, ale Twoje stworzenia głoszą Ciebie, opowiadają o Tobie i czynią Ciebie znanym w świetle prawdy.

Dzieła Twoich rąk przekonują nas ludzi, że Ty jesteś i żadnej doskonałości nie brakuje Tobie. Choć nie możemy Ciebie widzieć naszymi cielesnymi oczami, Ty stworzyłeś człowieka na Swój obraz wraz z umysłem i wolą, i poprzez te zdolności możemy podnieść się od widocznych rzeczy do tych niewidocznych. Poprzez światło obdarzonego umysłu poznajemy, że to co jest dobre i doskonałe w Twoich stworzeniach, musi być nieskończenie dobre i doskonałe w Tobie.

Modlitwy Założyciela
Ftuħ il-Qalb (mt)
Modlitwy Założyciela
Salm fuq il-Ħniena t’Alla (mt)

Nikt nie daje tego, czego nie ma. Wszystko należy do Ciebie, i z własnymi rzeczami czynisz co chcesz. O jak wielki jesteś, o Królu chwały, jesteś tak wielki, że nikt własnymi siłami nie może poznać jaki wielki jesteś!

Nie ma końca Twojej wielkości! Tylko Ty jesteś nieskończony, i każde stworzenie, które jest zawsze skończone, nie może dojść do poznania jak jesteś wielki, jaki jesteś chwalebny.

Dlatego dziękujemy Ci, i wysławiamy Cię z powodu Twojej wielkiej chwały. Nie możemy kwestionować, że twoje imię jest Wszechmocne. Nie możemy kwestionować, że jesteś Mądrością. Nie możemy kwestionować, że jesteś Dobrocią. Przeszłość i przyszłość jest zawsze teraźniejszością przed Twoimi oczami. Wszystko jest nagie w Twoich oczach i nic nie może się ukryć przed Tobą. Widzisz wszystko, poznajesz najbardziej ukryte myśli serc, wszystko słyszysz. Nie możemy kwestionować, że jesteś wszechobecny, i w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

W Tobie żyjemy, w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy: potrzebujemy Ciebie, do wszystkiego co dotyczy naszej duszy i naszego ciała; jesteś Skutkiem skutków, jesteś naszym życiem i bez Ciebie nic nie może być, nic nie może zostać uczynione.

Sam jeden jesteś godny wszelkiej czci i chwały i dlatego, zjednoczeni z Twoimi świętymi i aniołami, jednym głosem śpiewamy: Królu wieków, nieśmiertelny i niewidoczny, Bogu jedynemu niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. O boski Majestacie, jak warto Ciebie kochać! Jak warto mieć bojaźń do Ciebie!

Twoją naturą jest Wszechmoc, jest Miłość i dlatego chciałeś rozdzielać z nami Swoje błogosławieństwa. Stworzyłeś nas, utrzymujesz nas, żywisz i ciągle troszczysz się o nas. Grzech pierworodny zmienił naszą dobrą, doskonałą i świętą naturę, którą nas obdarzyłeś i staliśmy źli, pełni niedoli. Ale Twoje Miłosierdzie znowu podniosło nas w Twojej przyjaźni.

Stworzyłeś naszą godność w zdumiewający sposób i w jeszcze bardziej zdumiewający sposób ją nam przywróciłeś. I skutkiem wszystkiego jest Twoje Miłosierdzie. Cała ziemia jest pełna Twojego Miłosierdzia.

Stworzyłeś nas, abyśmy nigdy nie umarli a Twój wróg ze swoimi kłamstwami sprowadził na nas śmierć; ale Twoja łaska dała nam życie wieczne. Wszystko pochodzi od Twojej dobroci, o prawdziwy Ojcze, który nie potrzebujesz nikogo i niczego.

Chwała Tobie, uwielbienie Tobie, dziękczynienie Tobie, o błogosławiony Boże na wieki wieków. Amen.

——

Ks. Jerzy Preca wydał ponad 140 publikacjach. Czy chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat Pism Świętego Jerzego Preci, jego modlitw, czy pomóc nam w tłumaczeniu nowych materiałów? Skontaktuj się z nami!

without
https://sdcmuseum.pl/wp-content/themes/quercus/
https://sdcmuseum.pl/
##FFD523
style1
default
Loading posts...
/home/rainerbz/domains/sdcmuseum.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
on